Fundacja Grand Agro Polska Grupa Ekologiczna Non-governmental organization (NGO)

Karta wędkarska

ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE.

Fundacja Grand Agro , jest uprawniona do prowadzenia szkoleń w celu uzyskania karty wędkarskiej

Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 rozporządzenie w sprawie amatorskiego połowu ryb pkt 2.

 

W  związku  z  wpływającymi  do naszej Fundacji skargami na monopolistyczne zachowanie Polskiego Związku Wędkarskiego ,  ( który zdominował wody polskie za czasów PRL) informujemy, że pomimo nie odpowiadania na e-maile , jesteśmy w trakcie gromadzenia dowodów na bezprawne w wielu przypadkach  wyczerpujące znamiona nadużywania pozycji  monopolisty przez PZW , i jako Strona będziemy składać odpowiednie pisma do odpowiednich organów aby ta organizacja  poniosła  konsekwencje.

 

OBSZARY DZIAŁAŃ

 1.  NADRZĘDNYM CELEM FUNDACJI JEST OCHRONA ŚRODOWISKA, A CO ZA TYM IDZIE OGRANICZANIE RYZYKA POWODZIOWEGO I ZMNIEJSZANIE NASTĘPSTW POWODZI ORAZ OCHRONA OBSZARÓW, KTÓRE MOGĄ UCIERPIEĆ NA SKUTEK POWODZI, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE OBYWATELI, JAK SOBIE RADZIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI.
 2.  MATERIALNE I ORGANIZACYJNE WSPIERANIE OPRACOWAŃ I WDROŻEŃ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ZBIERANIA, SEGREGOWANIA, KOMPOSTOWANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW W TYM KOMUNALNYCH, PRODUKCJI BIOGAZU ORAZ OCZYSZCZANIA WSZELKIEGO RODZAJU WÓD, W TYM ODMULANIE JEZIOR, KANAŁÓW, RZEK I DZIAŁALNOŚCI NA MORZU.
 3. • CZYNNY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU, W KTÓRYM WYDAWANE SĄ DECYZJE INGERUJĄCE W ŚRODOWISKO NATURALNE (ŚRODOWISKO NATURALNE TWORZY SIĘ DZIĘKI WSPÓŁDZIAŁANIU WIELU CZYNNIKÓW TAKICH JAK ŚWIATŁO, GLEBA, WODA, POWIETRZE, A TAKŻE ROŚLIN I ZWIERZĄT).
 4. • REKULTYWACJA TERENÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI PO EKSPLOATACJI OBSZARÓW GÓRNICZYCH.
 5. • ZAPOBIEGANIE ZATOROM WODNYM, POMOC W SWOBODNYM PRZEPŁYWIE WÓD RZECZNYCH, W TYM POGŁĘBIANIE I REGULACJA RZEK, ZAPOBIEGANIE POWODZIOM, WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ, OCZYSZCZANIE ZA POMOCĄ MASZYN I URZĄDZEŃ WSZELKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH I ZARYBIANIE.
 6. • ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWEGO POŁOWU RYB, W TYM ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA KARTY WĘDKARSKIEJ
 7. • LOGISTYKA, A W TYM MAGAZYNOWANIE NA PLACACH WSZELKICH MATERIAŁÓW, NA PRZYKŁAD PIASKU, PŁYT BETONOWYCH I URZĄDZEŃ W CELU WZMOCNIENIA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH.
 8. • UZYSKIWANIE BEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM           GEOTERMALNYCH.
 9. • PRACE GEOLOGICZNE POLEGAJĄCE NA SZUKANIU ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH.
 10. •TECHNOLOGII PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ.
 11. • RESTYTUCJA I REINTRODUKCJA PTAKÓW ORAZ WSZELKICH GATUNKÓW RYB I ZWIERZĄT.
 12. • WSPIERANIE FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB NON – PROFIT, DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POMOCY ZWIERZĄT.

         kontakt

Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

06-300 Przasnysz

ul. Mostowa 5a

 office

 Kazimierz Mroczkowski

     Prezes Fundacji

 Kazimierz Mroczkowski

e-mail:

 kazimierz.mroczkowski@grand.agro.pl  

Telefon.

694716725

Artur Banaszek

     Dyrektor generalny

          Artur Banaszek

specjalista do spraw zbiórek makulatury , żywności, monitoring nielegalnych wysypisk.

e-mail:   artur.banaszek@grand.agro.pl

Rejestry

0000585532
363023267
531-16-93-321

Ratujmy korniki, czyli dlaczego eko-terroryści blokują wycinkę Puszczy Białowieskiej

NIEMCY WYTNĄ PRASTARY LAS

Niemiecki sąd wydał zgodę na wycinkę starego kompleksu leśnego w Nadrenii Północnej-Westfalii na potrzeby kopalni węgla brunatnego.

W piątek sąd administracyjny w Kolonii wydał orzeczenie, oddalając wniosek ekologicznej organizacji BUND, domagającej się wstrzymania wycinki lasu Hambach. Kompleks ten rozciąga się między Kolonią a Akwizgranem i jest naturalnym lasem, którego wiek ocenia się na około 12 tys. lat. Las jest przestrzenią dużej bioróżnorodności, zamieszkują w nim zwierzęta 142 zagrożonych gatunków. Zajmował niegdyś 5500 hektarów, ale w zeszłym roku prastary las pokrywał już tylko jedną czwartą tej powierzchni.

hangingbarricade_27065382544-728x546

Aplikacja Pola. Zabierz ją na zakupy

Masz dość masówki globalnych koncernów? Szukasz lokalnych firm tworzących unikatowe produkty? Pola pomoże Ci odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na zakupy, odnajdujesz produkty „z duszą” i wspierasz polską gospodarkę. Zeskanuj kod kreskowy z dowolnego produktu i dowiedz się więcej o firmie, która go wyprodukowała. Pola powie Ci, czy dany producent opiera się na polskim kapitale, ma u nas swoją produkcję, tworzy wykwalifikowane miejsca pracy, jest częścią zagranicznego koncernu. Jeśli znajdziesz firmę, której nie ma w naszej bazie, koniecznie zgłoś ją do nas.

 

 

Przedstawiciele regionalni :

1 Dolnośląskie Wrocław 19 7        Andrzej Nowak
2 Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz / Toruń 171         Bogdan Napierski
3 Lubelskie Lublin 224         Zenon Lasota
4 Lubuskie Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra 13 0          Ewelina Tadra
5 Łódzkie Łódź 118          Ignacy Zawała
6 Małopolskie Kraków 124          Zbigniew Zientara
7 Mazowieckie Warszawa 35 1          Artur Banaszek
8 Opolskie Opole 110          Izak Goldstein
9 Podkarpackie Rzeszów 17 8          Zenon Fare
10 Podlaskie Białystok 200          Teodor Barysa
11 Pomorskie Gdańsk 18 7           Gerard Bazanek
12 Śląskie Katowice 12 6           Olek Dermer
13 Świętokrzyskie Kielce 11 4           Bogumił Getra
14 Warmińsko-
Mazurskie
Olsztyn 247           Jakub Beinsztajn
15 Wielkopolskie Poznań 295           Horacy Drachma
16 Zachodniopomorskie Szczecin 22 4           Rachel Goldberg
Polska Warszawa 312  Mark Fisher

 

Komentarze są wyłączone.