Grand Agro Fundacja

 

OBSZARY DZIAŁAŃ

  1. Nadrzędnym celem Fundacji jest Ochrona Środowiska.
  1. Materialne i organizacyjne wspieranie opracowań i wdrożeń w zakresie technologii zbierania, segregowania, kompostowania i utylizacji odpadów w tym komunalnych.
  2. Czynny udział w postępowaniu, w którym wydawane są decyzje ingerujące w środowisko naturalne (środowisko naturalne tworzy się dzięki współdziałaniu wielu czynników takich jak światło, gleba, woda, powietrze, a także roślin i zwierząt).
  3.  Restytucja i reintrodukcja ptaków oraz wszelkich gatunków ryb i zwierząt.

         kontakt

Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

06-300 Przasnysz

ul. Mostowa 5a

 office

godziny pracy:Poniedziałek-piątek 8,00-15,00

Kazimierz Mroczkowski

Prezes Fundacji  

mgr Kazimierz Mroczkowski  

 Tel: 00 48 728 40 40 87

Rejestry

0000585532
363023267
531-16-93-321

Wpłaty:

Grand Agro- Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

 

KONTO ZŁOTÓWKOWE ( PKO BP) BPKOPLPW  / 29102010550000910203721867

KONTO WALUTOWE EURO( PKO BP)  BPKOPLPW  /   55102010550000900203722030

Znalezione obrazy dla zapytania czapla